Endelig er aktiviteten i AFSK i full gang igjen!

Postet av Øystein Bråten den 19. Aug 2021

Fra denne uken er det fullt opp med fotballkamper, håndballen er godt i gang med treninger og snart kamper, og skolestart fører til yrende liv på anlegget også på dagtid. Selv om Pandemien ikke er over gleder vi oss over et tilnærmet normalt aktivitetsnivå etter 1 ½  år med store restriksjoner og lange perioder med nedstengninger.

 

Hovedstyret i AFSK og Aurskog Høland kommune har i løpet av våren forhandlet om nye betingelser i en utleieavtale for Aurskoghallen. I løpet av juli måned kom partene til enighet om betingelser for ny avtale, som innebærer en opptrapping i leiesum over tre skoleår, med virkning først fra skoleåret 2022-23. Styret i AFSK hadde gode og konstruktive møter med kommuneadministrasjonen utover våren, angående ny leieavtale om bruk av Aurskoghallen med tilliggende idrettsanlegg til skoleformål. Vi ønsker spesielt å takke ordfører og konstituert kommunedirektør for velvilje og god dialog. Styret fremmet et krav med god dokumentasjon på riktig leiepris, en dokumentasjon som ikke ble bestridt av kommunen.

Den omforente avtalen gir AFSK et betydelig økonomisk løft.  Fra skoleåret 2024-25 gjelder alle betingelser fullt ut, dog vil det innebærer at klubben fremdeles sponser kommunen med kr 400.000 pr år i form av redusert leie til skoleformål. Ny utleieavtale vil styrke økonomien i alle AFSK`s grupper, som igjen gir rom for reduserte treningsavgifter for klubbens aktive i årene fremover.

 

Styret i AFSK beklager overfor medlemmer og aktive i AFSK at det ikke lyktes oss å oppnå full uttelling fra første år, men at vi totalt sett er meget godt fornøyd med at vi er kommet i havn med forhandlinger og er enige om betingelser for ny avtale.

 

Formannskapet i Aurskog Høland kommune skal kommende mandag 23.august behandle partenes enighet om ny avtale, og AFSK håper formannskapet stiller seg bak innstillingen fra kommuneadministrasjonen.

 

Avslutningsvis ønsker styret i AFSK å takke elever, ansatte og ledelsen ved Aursmoen skole for godt samarbeid over mange år, og ser frem til et godt samarbeid i mange år fremover. Det gleder oss at våre anlegg fortsatt skal fylles med fysisk aktivitet også på dagtid i årene fremover.

 

Vi må drive aktiviteten i henhold til gode smittevernsrutiner også fremover, men håper at vi nå kan ha fullt fokus på aktivitet for barn og unge. Med dette ønsker vi alle aktive, trenere/lagledere, tillitsvalgte og medlemmer en riktig god og aktiv høst, og velkommen til vårt flotte anlegg på Aursmoen.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Aurskog-Finstadbru Sportsklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.