Svømmegruppa

Leder:               Line Sletner
Sekretær:         Marianne Fagersand Sletner
Kasserer:         Heidi Røed
Styremedlem:  Gro Anita Evensen

Valgkomiteen:  Elise Skogsrud
                         Ken Sletner Henie