Prosjekt Ferieklubben er i gang.

Postet av Øystein Bråten den 17. Jan 2024

Berit Elisabeth NysæterI september i fjor søkte vi Gjensidigestiftelsen om 200.000 kroner i tilskudd til prosjekt "AFSK ferieskoler", som da var arbeidstittelen. Søknaden ble så innvilget i sin helhet senere på høsten. 

Dermed lå alt til rette for å jobbe med vårt nye aktivitetstilbud i 2024, som nå på nyåret har fått tittelen AFSK ferieklubb! 

Berit Elisabeth Nysæter er nå engasjert som prosjektleder, og skal lede prosjektet gjennom fødselsåret. 

Vi ønsker Berit masse lykke til i arbeidet ! 


Konseptet er altså aktivitet i skoleferier; vinter-, sommer- og høstferie 2024. Mange barn og unge er hjemlige i ferier imens foresatte har sine jobbforpliktelser - så dette tilbudet tenker vi er kjærkomment for en ellers så tøff familielogistikk i skoleferier. AFSK tilbyr åpent anlegg med mange aktiviteter - og det beste av alt - det blir helt gratis ! 


En intensjon for tilbudet er også at ungdommer skal få muligheten til å tjene noen kroner i arbeid som aktivitetsledere. 


Vinterferien er følgelig først ut, og det jobbes nå i rekkene med å få på plass et aktivitetstilbud på idrettsanlegget uke 8. 

På sommerstid tar vi sikte på en tilsvarende aktivitetsuke første uka etter skoleslutt, og en opsjon på aktivitetsopplegg i dagene før skolen starter opp igjen. Høstferie kommer senere og vil også inneholde åpne aktiviteter hos oss. 


De kommende dagene vil det bli sendt ut mer informasjon og påmeldingsskjema omkring tilbudet. 


Det vil være behov for mange ungdommer til å bekle aktivtetslederrollen, så vi publiserer en stillingsutlysning snarlig. 


Har dere spørsmål omkring tilbudet så kan dere gjerne ta kontakt med prosjektleder Berit Elisabeth på epost;

 afsk-ferieklubb@afsk.no 

Tilskudd til vårt nye tilbud i 2024 - AFSK ferieskoler. Det står -22 på sjekken, men skal være -23.

AFSK innebandy er i gang!

Postet av Øystein Bråten den 14. Jan 2024

Stian Thorvaldsen, leder av AFSK innebandy


Det er en glede å kunne introdusere en ny aktivitet i AFSK. Nå etter nyttår har Innebandy blitt til en ny gruppe i klubben. Bakgrunnen for dette er i bunn og grunn at så nær som alle deltakere på treningen allidrett for voksne gjennom høsten, uansett har hatt et ønske om å spille innebandy hver trening. Når også et flertall av de aktive samlet seg og deltok på en uhøytidelig innebandycup i høst, ledet dette til at gjengen like greit ønsket å danne gruppe. Gruppa er nå i funksjon


Gruppen ledes av Stian Thorvaldsen, et friskt tilskudd til klubben. 


På grunn av begrenset treningstid i hallen frem mot sommeren har vi få muligheter til å utvide aktiviteten med flere lag. Enn så lenge er treningstiden på tirsdager klokka 20.30 til 22.00, denne treningen er åpen for damer og herrer. 


Fremover vil gruppa ha et mål om å kunne tilby innebandy trening for aldersbestemte klasser. 


Har du spørsmål om aktiviteten kan du sende en mail til stian_thorvaldsen@hotmail.com eller dagligleder@afsk.no 


En takk for øvrig til WEPE som sponset draktsett til gjengen som dro på cup ! 


All mulig lykke til med aktiviteten! 
Årsmøte i AFSK - tirsdag 14.mars klokken 19.00

Postet av Øystein Bråten den 24. Jan 2023

Dato for Årsmøte i Aurskog-Finstadbru Sportsklubb er satt til tirsdag 14.mars

Tidspunkt:   19.00

Sted:            Klubbhuset (2.etasje) i Aurskoghallen

Det åpnes herved for å melde inn saker til behandling på årsmøtet.

Frist for innsending av saker - fredag 24.februar

Årsmøtedokumenter publiseres på afsk.no senest uken før møtet - tirsdag 7.mars. 

I år som i fjor vil årsmøtet åpnes med et humoristisk innslag. I år får vi besøk av lokale Lars Jørgen Skaret, som tar oss gjennom en halvtime med seksualopplæringen fra sine skoledager på Aursmoen. 


Vi gleder oss ! :) 


mvh Styret
AFSK i solidaritet med NIFs SoMe kampanje for bedre strømstøtteordning

Postet av Øystein Bråten den 14. Sep 2022


Felles SoMe-kampanje i norsk idrett for en bedre strømstøtteordning

Av Idrettsforbundet  13. sep 2022 

Fra onsdag 14. september kl. 12 kjører norsk idrett en felles kampanje for å styrke idrettens strømstøtteordning. NIF håper alle organisasjonsledd som er berørt av strømkrisen, bidrar til å spre kampanjen i sosiale medier.

Norsk idrett er nødt til å stå sammen om å øke kunnskapsnivået hos beslutningstakere og synliggjøre konsekvensene hvis ikke idrettens strømstøtteordning styrkes. NIF kan ikke sitte stille i båten å se på den prekære økonomiske krisen som nå utspiller seg i svært mange idrettslag som følge av de høye strømprisene.

Landet har allerede fått det første eksempelet på idrettslag som nå slukker lyset i ishallen fordi kostnadene er for høye. Flere idrettslag står i samme situasjon og vurderer å stenge ned sine anlegg.

NIF oppfordrer derfor alle organisasjonsledd som mottar denne beskjeden, om å dele SoMe-plakatene som ligger vedlagt fra og med onsdag 14. september kl 12.

Stortinget skal møtes 19. september for å diskutere kraftsituasjonen og ulike støtteordninger. Vi håper at alle bidrar til å spre budskapet helt frem til denne dagen.

Kort om hva NIF ønsker å oppnå:

1. Inkludere alle energiformer i støtteordningen for idretten, med samme relative terskelverdi (betyr at gass også skal inngå).

2. Øke kompensasjonsgraden til minst 90 prosent, som for husholdningene, og primært sette en terskelverdi på 50 øre/kWt da idrettslagene har liten mulighet til å tilpasse strømforbruk og lite tilgjengelig egenkapital.


Kommentar fra AFSK kontor: 

Aurskog-Finstadbru Sportsklubb støtter NIF sin Sosiale-Medier kampanje om økt strømstøtteordning. For AFSK sin del er ikke situasjonen prekær på nåværende tidspunkt, og det er ingen av våre anlegg som er i fare for nedstenging for øyeblikket. Strømforbruk og dertil unormalt høye regninger er like fullt noe vi har fokus på i den tiden vi nå er i. 

Hilsen daglig leder. 

Invitasjon til svømmekurs sesongen 2022-23

Postet av Øystein Bråten den 24. Aug 2022

Påmelding til AFSK svømmekurs 2022/23.

-Sesongens svømmekurs starter i uke 38 

- Påmelding til kursene må skje skriftlig og gjelder for høst og vårsesongen

- Det er 15 plasser pr. kurs der plassene fylles fortløpende etter hvert som påmeldingene mottas

- Dersom dere IKKE FÅR PLASS og settes på venteliste vil dere få beskjed om dette.

- Påmelding sendes til svomming@afsk.no eller levere påmelding skriftlig på YX Aurskog

- Line kan kontaktes på telefon: 92427702

- Kursavgiften er 1200,- pr. sesong. Det gis 50% søskenmoderasjon.

- Deltakelse på kurs forutsetter medlemskap i klubben - bli medlem i AFSK

 Enkeltmedlemskap kr 350 per år, familiemedlemskap (to eller flere) kr 600,- per år. 


 

Kursavgiften er 1200,- pr. sesong. Det gis 50% søskenmoderasjon