Fotballgruppa årlig møte 2024

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 22. Jan 2024

AFSK fotballgruppa arrangerer årlig møte tirsdag 13.februar klokken 19.00

Møtested er på klubbhuset (2.etasje) i Aurskoghallen 

Vi ber om at saker som våre medlemmer ønsker behandlet meldes inn til oss innen fredag 2.februar. 

Sakene sendes på epost til afsk-fotball@afsk.no 

mvh styret Vi bygger 3mot3 fotballbaner

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 19. Jun 2022

Bilder viser tilsvarende minibaner fra Konnerud IL, Drammen (foto: Konnerud IL)

Mandag 20.juni starter vi byggingen av 3 minifotballbaner på idrettsanlegget. Dette er fotball baner på størrelse 10 *15 meter, og banene har vant rundt seg. Slike baner er er tilpasset spill for de yngste spillerne, 6 til 7 år, der de spiller fotball 3 mot 3 i kampsituasjon. Banene vil bli flittig brukt av våre yngste lag i sesong, og de er selvsagt åpne for uorganisert spill når de ikke brukes til organisert fotballtrening eller kamp. 

Arbeidet består av 3 hovedfaser - grunnarbeider, legge kunstgress, og bygge vant i treverk. 

Mandag morgen starter vi grunnarbeider, med utgraving og utjevning av området hvor banene skal ligge. Det er Niklas Eriksen Maskinentreprenør, EF drift AS ved Anders Færgestad som står for gravearbeider, Br. Melby AS ved Trond Lysaker som frakter inn masser. AF gruppen ved Odd Inge Danielsen Rygh stiller med valse som jevner og pakker massene. 

 Vi utreder muligheten for gjenbruk av ruller med kunstgress som tidligere utgjorde hovedbanen vår. Detter vil være et midlertidig dekke - i størrelse ca 500 kvm, inntil vi på et senere tidspunkt investerer i et nytt kunstgressdekke på banen. 

Vantene bygges av impregnert treverk. Det vil ikke være vinterdrift på disse banene. 

Vi håper på en rask og uproblematisk fremdrift, og at kunstgresset legges innen ferietid. 

 

Vi benytter anledningen til å rette en takk til de nevnte involverte som bidrar med en betydelig andel spons i sine respektive arbeider. I tillegg er vi innvilget store mengder gratis masser gjennom Feiringfondet, Feiring Bruk, og massene hentes på Armoen. Dette takker vi stort for! 

Vi retter også stor takk til Sparebankstiftelsen og Amedia - Indrefondet, hvor vi har fått tildelt totalt 90.000 kroner gjennom to søknadsrunder! 


På bildet ser man området på anlegget der banene etableres - markert med oransje streker. 

 

 Vi gleder oss ! 

 

 
Organisert idrettsaktivitet er friskmeldt !

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 14. Jan 2022

Tirsdag 1.februar formidlet Regjeringen endringer i smittevernstiltakene i samfunnet. Allerede fra klokken 23.00 samme kveld ville følgende regler gjelde for den organiserte idretten: 

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

  • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.


Det betyr at vi nå kan drive våre aktiviteter som normalt - lagsporter fotball, håndball, basket, samt allidrettsgruppen for voksne nå kan drive sine idretter helt normalt. 


For våre arrangementer vil følgende gjelde fremover: 

Offentlige arrangementer: 

  • Ingen antallsbegrensninger.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

 

For vårt treningsrom - og våre medlemmer her - gjelder følgende: 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

  • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.
  • Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.


Alle besøkende til vårt treningsrom skal altså opprettholde meteren ovenfor hverandre såfremt man ikke er fra samme husstand. 

Hygiene og renhold i lokalene blir meget godt ivaretatt av vår renholdsleverandør. 


Jeg ønsker alle våre medlemmer gode treninger fremover ! 


Øystein Påmeldingen til AFSK SparebankCup 2021

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 9. Aug 2019

Aurskog Sparebankcup 2021


innendørs fotballcup!


AFSK Sparebank Cup returnerer i 2021 og vi fyller hallen med fotballglede i fire strake helger som den perfekte avslutningen på fotballsesongen. 

Datoer som er satt er: 

Fredag, 29.10, G12, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1700-2200,

 

lørdag 30.10, J6, 3'er, 1/3 Bane, Tid ca 0900-1200

lørdag 30.10, J7, 3'er, 1/3 Bane, Tid ca, 1200-1445

lørdag 30.10, G10, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1500-2100

 

fredag 05.11, J12 5'er, Hel Bane, Tid ca 1700-2200, 

 

lørdag 6.11, G6, 3'er, 1/3 Bane, Tid ca 0900-1200, 

lørdag 6.11, G7, 3'er, 1/3 Bane, Tid ca 1200-1445 

lørdag 6.11, G8, 1/2 bane, 4'er, Tid ca 1500-2100 

 

fredag 12.11, J11, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1700-2245 

 

lørdag 13.11, J9, 1/2 bane, 4'er, Tid ca 0900-1500 

lørdag 13.11, G9, 1/2 bane, 4'er, Tid ca 1500-2100 

 

fredag 19.11, G11, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1700-2245 

 

lør. 20.11, J8, 1/2 bane 4'er, Tid ca 0900-1500 

lør. 20.11, J10, 5'er, Hel Bane, Tid ca 1500-2100 

 

De eksakte tiene vil bli publisert ca en uke før cupen blåses i gang og tidspunktene vil justeres, de er her presentert for å gi et veiledende overblikk. 

 

Hvert lag får minimum tre kamper, ingen sluttspill, alle deltakere premieres med medalje, hvert lag får dessuten trofé. AFSK Sparebank Cup følger NFFs reglement.

 

Påmelding foretas her: https://aurskogsparebankcup.cups.nu/j/public/reg

 

Mvh,

AFSK Fotball


Aurskog/Finstadbru SK innkaller til årsmøte 9.juni 2020 i idrettshallen

Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 18. Feb 2019

Dato:Tirsdag 9.juni
Tidspunkt:
Kl. 19.00
Sted:
Aurskoghallen


Etter myndighetenes oppmykning av koronarestriksjonene de siste dagene har AFSK styret ønske om å gjennomføre tradisjonelt årsmøte, men møtet gjennomføres i år i Aurskoghallen der det er gode muligheter til å overholde de nye krav om 1 meters avstand mellom alle deltakere i arrangementet. Det plasser ut stoler i hallen med god avstand, og vi åpner en av sidedørene for enklere adkomst denne dagen.

Eventuelle forslag må fremsettes skriftlig (f.eks. på e-post til afsk@afsk.no) og må være styret i hende senest 14 dager før møtet. Dvs. innen mandag 25. mai.
Årsmøtepapirer vil være tilgjengelig på www.afsk.no senest 7 dager før årsmøtet holdes. 

Vedr stemmerett og valgbarhet henvises til AFSK vedtekter